Noutăți

Conferinta incheiere proiect

24 februarie 2021

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANA ORADEA, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, Universitatea Oradea și MTA Atommagkutató Intézet (Institutul pentru Cercetări Nucleare din Debrecen), a implementat în perioada 1 Mai 2018 - 28 Februarie 2021, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, proiectul “CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR AMENINȚATE DE LIPSA APEI TERMALE ȘI APEI DULCI ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ” (Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in cross border area), cod proiect ROHU29, acronim AQUARES.

Pe teritoriul județelor învecinate Bihor (Ro) si Hajdú-Bihar (Hu) se cunosc habitate acvatice alimentate de ape subterane, caracterizate de ecosisteme cu specii de animale și plante specifice, ale căror supravietuire este asigurată de alimentarea cu ape subterane reci și calde.

Datorită particularităților sale speciale dintre aceste habitate acvatice se remarcă în primul rând rezervația Pârâului Peța de la Băile 1 Mai. Apa caldă a lacului Ochiul Mare, provenita din izvoare sublacustre,  adaposteste   o faună endemică termofilă, unică în Europa: lotusul termal sau dretea (Nymphaea lotus var. thermalis), melcul Melanopsis parreyssii  și roșioara (Scardinius racovitzai). Cercetarile au demonstrat supraviețuirea acestor specii și în timpul glaciațiunii, datorită activității izvoarelor sublacustre cu ape cu temperatura de 35-450C.

Obiectivul specific al proiectului este investigarea condițiilor hidrogeologice naturale care au determinat secarea izvoarelor termale / apelor dulci din rezervatiile naturale.

Principalele rezultate ale proiectului sunt relocarea și monitorizarea adecvată a speciei Nymphaea Lotus var. thermalis și îmbunătățirea stării de conservare a habitatului și a speciilor florei și faunei de interes conservator, intervențiile fiind realizate pe o suprafață totală de 656 hectare (284 ha în Ungaria și 372 ha în România). In cadrul proiectului s-a renovat o parte a demisolului cladirii fostului Hotel Tineretului din str. Cazaban, nr. 49, cu destinatia de Centrul Metropolitan pentru Dezvoltare Geotermala. Tot in acest proiect a fost realizata renovarea bazinului din incinta Universitatii din Oradea, iar in acest bazin au fost relocate cateva exemplare din specia Nymphaea Lotus var. Thermalis.

Bugetul total al acestui proiect este de 1.346.941,55 EUR, din care 1.144.900,31 EUR reprezintă finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană (prin Fondul European de Dezvoltare Regională).

Persoane de contact:

Letiția Moțoc, tel. 0259408821, e-mail: zmo@oradea.ro


Trasee bicicleta areal Baile 1 Mai

24 februarie 2021


Raport - Studiu bacteriologic apa

24februarie 2021

Descărcați fișierul


EVALUAREA CARACTERISTICILOR CHIMICE ALE APELOR DIN BAZINUL ORADEA-1 MAI-FELIX

24 februarie 2021

Sursele neconvenţionale de energie contribuie la utilizarea resurselor primare de energie. În nord-vestul României energia geotermală utilizată direct la încălzirea spaţiilor sau în scop balneo-terapeutic devine comercial competitivă cu sursele convenţionale de energie. Apele geotermale au temperaturi cuprinse între 40-1200C (Cineti, 1990).

Rezervele de apă geotermale din bazinul Oradea – 1 Mai – Felix sunt exploatate de mulţi ani în scop terapeutic şi recreativ în baze de tratament şi piscine, dar şi în scopul încălzirii spaţiilor de locuit sau a unor sere şi pescării. Caracteristicile chimice ale acestor ape depind în principal de încărcarea cu substanţe minerale în ascensiunea lor la suprafaţă, prin contactul cu roci de compoziţii diferite. Pe de altă parte, pot exista influenţe ale apelor de adâncime, netermale ce se pot amesteca cu apele geotermale până la ieşirea acestora la suprafaţă artezian sau prin pompare.

Mai multe detalii


COMUNICAT DE PRESĂ

10 octombrie 2019

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANA ORADEA, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, Universitatea Oradea și MTA Atommagkutató Intézet (Institutul pentru Cercetări Nucleare din Debrecen), implementează în perioada 1 Mai 2018 - 30 Aprilie 2020, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, proiectul “CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR AMENINȚATE DE LIPSA APEI TERMALE ȘI APEI DULCI ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ” (Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in cross border area), cod proiect ROHU29, acronim AQUARES.

Pe teritoriul județelor Bihor (Ro) si Hajdú-Bihar (Hu) se cunosc habitate acvatice alimentate de ape subterane, caracterizate de ecosisteme cu specii de animale și plante specifice, a căror supravietuire este asigurată de alimentarea cu ape subterane reci și calde.

Datorită particularităților sale speciale, dintre aceste habitate acvatice se remarcă în primul rând rezervația naturală Pârâului Pețea de la Băile 1 Mai. Apa caldă a lacului Ochiul Mare, provenita din izvoare sublacustre,  adapostea o faună endemică termofilă, unică în Europa: lotusul termal sau dretea (Nymphaea lotus var. thermalis), melcul Melanopsis parreyssii  și roșioara termală (Scardinius erythrophthalmus racovitzai). Cercetarile au demonstrat supraviețuirea acestor specii și în timpul glaciațiunii, datorită activității izvoarelor sublacustre cu ape cu temperatura de 35-450C.

Obiectivul specific al proiectului este investigarea condițiilor hidrogeologice naturale care au determinat secarea izvoarelor termale / apelor dulci din areale naturale protejate.

Principalele rezultate ale proiectului sunt relocarea și monitorizarea adecvată a speciei Nymphaea lotus var. thermalis și îmbunătățirea stării de conservare a habitatului și a speciilor florei și faunei de interes conservator, intervențiile fiind realizate pe o suprafață totală de 656 hectare (284 ha în Ungaria și 372 ha în România).

ADI Zona Metropolitană Oradea vă invită la ZIUA PORȚILOR DESCHISE, în rezervația naturală Pârâul Pețea - Lacul cu Nuferi (Ochiul Mare) din Băile 1 Mai. Acesta va fi deschis publicului JOI, 17 OCTOMBRIE 2019între orele 12.00 - 17.00. Ghizi ai partenerului AquaCrisius vor însoți participanții și vor oferi informații referitoare la istoricul rezervației. De asemenea, vor fi organizate ateliere de lucru pentru copii și adulți (pictură pe ceramică, bijuterii handmade etc). Pentru grupuri organizate de elevi/preșcolari se asigură transportul la eveniment, în limita bugetului disponibil și pe bază de pre-comandă.

Bugetul total al acestui proiect este de 1.346.941,55 EUR, din care 1.144.900,31 EUR reprezintă finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană (prin Fondul European de Dezvoltare Regională).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să sunați la tel. 0259408821, persoană de contact Letiția Moțoc.

Imagini OPEN DAY


Comunicat de presă

14 mai 2019

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANA ORADEA, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, Universitatea Oradea și MTA Atommagkutató Intézet (Institutul pentru Cercetări Nucleare din Debrecen), implementează în perioada 1 Mai 2018 - 30 Aprilie 2020, “CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR AMENINȚATE DE LIPSA APEI TERMALE ȘI APEI DULCI ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ” (Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in cross border area), cod proiect ROHU29, acronim AQUARES. Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria.

Obiectivul specific al proiectului este investigarea condițiilor hidrogeologice naturale care au determinat secarea izvoarelor termale / apelor dulci din rezervatiile naturale.

Principalele rezultate ale proiectului sunt relocarea și monitorizarea adecvată a speciei Nymphaea Lotus var. thermalis și îmbunătățirea stării de conservare a habitatului și a speciilor florei și faunei de interes conservator, intervențiile fiind realizate pe o suprafață totală de 656 hectare (284 ha în Ungaria și 372 ha în România).

In data de 23.04.2019 a avut loc, in Debrecen, la sediul Atomki, un workshop privind rezultatele partiale ale studiilor efectuate. La acest workshop au fost prezentate rezultate partiale ale studiilor geo-fizice realizate de catre parteneri, precum si alte informatii specifice proiectului.

Au fost prezenti reprezentanti ai tuturor partenerilor, precum si reprezentanti ai altor autoritati publice, grupuri de interes in domeniul mediului, institutii de cercetare, centre educationale din Ungaria si Romania. Rezultatele finale ale cercetarilor vor fi publicate la finalul proiectului, in 2020, pe site-ul www.aquares.ro

Bugetul total al acestui proiect este de 1.346.941,55 EUR, din care 1.144.900,31 EUR reprezintă finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană (prin Fondul European de Dezvoltare Regională).

Persoana de contact:

Letiția Moțoc, tel. 0259408821, e-mail: zmo@oradea.ro

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Conţinutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.


Comunicat de presă

14 august 2018

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANA ORADEA, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, Universitatea Oradea și MTA Atommagkutató Intézet (Institutul pentru Cercetări Nucleare din Debrecen), implementează în perioada 1 Mai 2018 - 30 Aprilie 2020, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, proiectul “CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR AMENINȚATE DE LIPSA APEI TERMALE ȘI APEI DULCI ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ” (Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in cross border area), cod proiect ROHU29, acronim AQUARES.

Pe teritoriul județelor învecinate Bihor (Ro) si Hajdú-Bihar (Hu) se cunosc habitate acvatice alimentate de ape subterane, caracterizate de ecosisteme cu specii de animale și plante specifice, ale căror supravietuire este asigurată de alimentarea cu ape subterane reci și calde.

Datorită particularităților sale speciale dintre aceste habitate acvatice se remarcă în primul rând rezervația Pârâului Peța de la Băile 1 Mai. Apa caldă a lacului Ochiul Mare, provenita din izvoare sublacustre,  adaposteste   o faună endemică termofilă, unică în Europa: lotusul termal sau dretea (Nymphaea lotus var. thermalis), melcul Melanopsis parreyssii  și roșioara (Scardinius racovitzai). Cercetarile au demonstrat supraviețuirea acestor specii și în timpul glaciațiunii, datorită activității izvoarelor sublacustre cu ape cu temperatura de 35-450C.

Secarea lacului și scăderea temperaturii au pus în pericol supraviețuirea speciilor endemice, care au fost refugiate în diverse laboratoare din țară și din străinatate. În lipsa afluxului, suprafața de apă s-a redus cu 98%, transformându-se practic într-o baltă, cu apă de ploaie.

Obiectivul specific al proiectului este investigarea condițiilor hidrogeologice naturale care au determinat secarea izvoarelor termale / apelor dulci din rezervatiile naturale.

Principalele rezultate ale proiectului sunt relocarea și monitorizarea adecvată a speciei Nymphaea Lotus var. thermalis și îmbunătățirea stării de conservare a habitatului și a speciilor florei și faunei de interes conservator, intervențiile fiind realizate pe o suprafață totală de 656 hectare (284 ha în Ungaria și 372 ha în România).

Bugetul total al acestui proiect este de 1.346.941,55 EUR, din care 1.144.900,31 EUR reprezintă finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană (prin Fondul European de Dezvoltare Regională).

Persoane de contact:

Letiția Moțoc, tel. 0259408821, e-mail: zmo@oradea.ro

Descărcați prezentarile

Imagini Conferința de Lansare