Home – Image Slider

Conservarea și protecția
ecosistemelor amenințate de lipsa apei termale și apei dulci în zona transfrontalieră
Conservarea și protecția
ecosistemelor amenințate de lipsa apei termale și apei dulci în zona transfrontalieră
Conservarea și protecția
ecosistemelor amenințate de lipsa apei termale și apei dulci în zona transfrontalieră
Conservarea și protecția
ecosistemelor amenințate de lipsa apei termale și apei dulci în zona transfrontalieră
Conservarea și protecția
ecosistemelor amenințate de lipsa apei termale și apei dulci în zona transfrontalieră
Conservarea și protecția
ecosistemelor amenințate de lipsa apei termale și apei dulci în zona transfrontalieră

AXA PRIORITARĂ 1

Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor
Prioritatea de investiţii 6/c, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

TITLU PROIECT

Conservarea și protecția ecosistemelor amenințate de lipsa apei termale și apei dulci în zona transfrontalieră

Perioada de implementare:

24 luni

Buget total:

1.346.941,55 Eur, din care ERDF 1.144.900,31 Eur

Obiectivul general al proiectului:

Conservarea și protejarea ecosistemelor amenințate de lipsa apei termale și a apei dulci în zona transfrontalieră

Obiectivul specific al proiectului:

Investigarea condițiilor hidrogeologice naturale care au determinat secarea izvoarelor termale / apelor dulci din rezervatiile naturale

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

Relocarea și monitorizarea adecvată a speciei Nymphaea Lotus var. thermalis și îmbunătățirea stării de conservare a habitatului și a speciilor florei și faunei de interes conservator, intervențiile fiind realizate pe o suprafață totală de 656 hectare (284 ha în Ungaria și 372 ha în România).


Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Oradea (www.zmo.ro)
Asociatia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius (www.aquacrisius.ro)
Universitatea Oradea (www.uoradea.ro)
MTA Atommagkutató Intézet (www.atomki.hu)
The Interreg V-A Romania-Hungary Programme (www.interreg-rohu.eu)