News

Comunicat de presă

14 august 2018

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANA ORADEA, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, Universitatea Oradea și MTA Atommagkutató Intézet (Institutul pentru Cercetări Nucleare din Debrecen), implementează în perioada 1 Mai 2018 - 30 Aprilie 2020, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, proiectul “CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR AMENINȚATE DE LIPSA APEI TERMALE ȘI APEI DULCI ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ” (Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in cross border area), cod proiect ROHU29, acronim AQUARES.

Pe teritoriul județelor învecinate Bihor (Ro) si Hajdú-Bihar (Hu) se cunosc habitate acvatice alimentate de ape subterane, caracterizate de ecosisteme cu specii de animale și plante specifice, ale căror supravietuire este asigurată de alimentarea cu ape subterane reci și calde.

Datorită particularităților sale speciale dintre aceste habitate acvatice se remarcă în primul rând rezervația Pârâului Peța de la Băile 1 Mai. Apa caldă a lacului Ochiul Mare, provenita din izvoare sublacustre,  adaposteste   o faună endemică termofilă, unică în Europa: lotusul termal sau dretea (Nymphaea lotus var. thermalis), melcul Melanopsis parreyssii  și roșioara (Scardinius racovitzai). Cercetarile au demonstrat supraviețuirea acestor specii și în timpul glaciațiunii, datorită activității izvoarelor sublacustre cu ape cu temperatura de 35-450C.

Secarea lacului și scăderea temperaturii au pus în pericol supraviețuirea speciilor endemice, care au fost refugiate în diverse laboratoare din țară și din străinatate. În lipsa afluxului, suprafața de apă s-a redus cu 98%, transformându-se practic într-o baltă, cu apă de ploaie.

Obiectivul specific al proiectului este investigarea condițiilor hidrogeologice naturale care au determinat secarea izvoarelor termale / apelor dulci din rezervatiile naturale.

Principalele rezultate ale proiectului sunt relocarea și monitorizarea adecvată a speciei Nymphaea Lotus var. thermalis și îmbunătățirea stării de conservare a habitatului și a speciilor florei și faunei de interes conservator, intervențiile fiind realizate pe o suprafață totală de 656 hectare (284 ha în Ungaria și 372 ha în România).

Bugetul total al acestui proiect este de 1.346.941,55 EUR, din care 1.144.900,31 EUR reprezintă finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană (prin Fondul European de Dezvoltare Regională).

Persoane de contact:

Letiția Moțoc, tel. 0259408821, e-mail: zmo@oradea.ro

Descărcați prezentarile

Imagini Conferința de Lansare